Namera o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

"Občina Ruše ima namen skleniti služnostno pogodbo, na osnovi katere bo podelila služnostno pravico na naslednjih nepremičninah:

- delu parc. št. 615/1, k. o. Lobnica, za potrebe izgradnje iztoka meteornih vod in vsakokratnega dostopa za  potrebe upravljanja, obratovanja in vzdrževanja;

-delu parc. št. 614, k. o. Lobnica, za potrebe izgradnje hišnega priključka vodovoda, vse v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *54/2, 158/2, 158/4, 159/1, 159/2, k. o. Lobnica."