Namera o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb oz. podaljšanju najemnih pogodb za poslovne prostore v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb oz. podaljšanju najemnih pogodb

za poslovne prostore v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše

 

Opis predmeta neposredne pogodbe

Poslovni prostor v izmeri 15,20 m2, lociran v mansardi objekta

Poslovni prostor v izmeri 40,25 m2, lociran v kletnih prostorih objekta

Poslovni prostor v izmeri 15,00 m2, lociran v pritličju objekta

Poslovni prostor v izmeri 17,58 m2, lociran v pritličju objekta

Poslovni prostor v izmeri 40,35 m2, lociran v pritličju objekta

Namera bo objavljena do:

1. 10. 2018

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.