Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi Doma krajanov Smolnik in prizidka Doma krajanov Smolnik

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

 

 

Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi Doma krajanov Smolnik in prizidka Doma krajanov Smolnik

 

 

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

 
  • soba 1 v prizidku Doma krajanov Smolnik, locirana v pritličju objekta (večja soba),
  • soba 2 v prizidku Doma krajanov Smolnik, locirana v pritličju objekta (manjša soba),
  • soba B v mansardi Doma krajanov Smolnik,
  • soba 1 v pritličju Doma krajanov Smolnik,
  • soba 5 v pritličju Doma krajanov Smolnik.
 

Namera bo objavljena do:

6.3.2019

 

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminih in o drugih pogojih pravnega posla.

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Osvald, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.