Namera o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v Kulturnem domu Ruše

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

 

Namero o sklenitvi neposrednih pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v Kulturnem domu Ruše

 

Opis predmeta neposredne najemne pogodbe

 
  • pisarna 7 v velikosti 15,90 m2 na desni strani pododerja v kleti Kulturnega doma Ruše (souporaba),
  • pisarna 2 (deloma ali v celoti) v skupni velikosti 29,46 m2 na levi strani pododerja v kleti Kulturnega doma Ruše (souporaba),
  • pisarno v velikosti 16 m2 v pritličju Kulturnega doma Ruše
  • predprostor v velikosti 13 m2 v pritličju Kulturnega doma Ruše (souporaba),
  • souporaba sanitarij
 

Namera bo objavljena do:

29. 6. 2020

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še usklajevanje o terminih in o drugih pogojih pravnega posla.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.