Namera o sklenitvi neposrednih pogodb - objekt Glasbene šole in objekt CID Ruše


Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposrednih pogodb z naslednjo vsebino: 

"Občina Ruše ima namen skleniti pogodbe o uporabi prostorov oz. najemne pogodbe za naslednje prostore: - poslovni prostor št. 7 in 8, lociran v objektu Centru interesnih dejavnosti v Rušah, - poslovni prostor št. 8, lociran v kletnih prostorih objekta Glasbene šole Ruše."