Namera o sklenitvi neposrednih pogodb oz. podaljšanju pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v objektih Občine Ruše

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposrednih pogodb oz. podaljšanju

pogodb o uporabi/souporabi poslovnih prostorov v objektih Občine Ruše

 

Opis predmeta neposredne pogodbe

-       prostori v Domu kulture Bistrica ob Dravi

-       prostori v Domu krajanov Bezena

-       prostori v paviljonu pri Domu krajanov Bezena

-       prostori v Kulturnem domu Smolnik

-       prostori v prizidku Kulturnega doma Smolnik

-       prostori v objektu Glasbene šole Ruše

-       prostori v objektu Centra interesnih dejavnosti, Ruše

-       prostor v objektu na Trgu vstaje 3, Ruše (pisarna v mansardi)

-       prostori v objektu v Ul. Ruške čete 3, Ruše (pisarne v pritličju)

Namera bo objavljena do:

23.12.2018

 

 

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnih poslovnih prostorov lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti, pri Tanji Kocjan, tel. 02/669 06 57, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00 ure, do zaključka te objave.

 

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.