NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB – poslovni prostori v Zdravstvenem domu Ruše

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposrednih pogodb, z naslednjo vsebino:

»Občina Ruše ima namen podaljšati najemna razmerja za naslednje poslovne prostore, ki se nahajajo v Zdravstvenem domu Ruše, Stadionska ulica 2 in 4, Ruše:

          * poslovni prostor (ambulanta) št. 18,19,20 (etaža 3),

          * poslovni prostor (ambulanta) št. 5,6,7 (etaža 2).«