Namera o sklenitvi neposrednih pogodb - služnost zemljišč (smučišč) na areškem Pohorju

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi neposredne služnostne pogodbe z naslednjo vsebino:

Občina Ruše ima namen na parc.št.: 672-754/34-0, 672-754/35-0, 673-434/42-0, 673-434/45-0, 673-434/46-0, 673-434/47-0, 673-434/70-0, 673-434/78-0, 673-496/14-0, 673-496/15-0, 673-496/18-0, 673-496/20-0, 673-496/26-0, 673-497/0-0, 673-524/2-0, 673-532/3-0, 673-542/20-0, 673-542/23-0, 673-542/24-0, 673-573/9-0, 673-573/10-0, 673-573/12-0, 673-573/13-0, 673-623/1-0, 673-625-0, 673-634-0, 673-636/1-0 in 673-637/0-0, lociranih na trasah smučišč na Areškem Pohorju, ustanoviti služnostno pravico dostopa, vožnje z vsemi vozili za potrebe uporabe, vzdrževanja in obratovanja vlečniških in žičniških naprav s pripadajočimi objekti in infrastrukturo, smučišč, cevovodov za zasneževanje s črpališči in prečrpališči ter akumulacijami, transformatorskih postaj, električnih nizko napetostnih in visoko napetostnih vodov, telekomunikacijskih vodov, komunalne infrastrukture, razsvetljave in urejanje gozdnega roba ob smučišču, v korist Javnega podjetja Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, matična št. 3992071000.