NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) objavljamo namero o podaljšanju neposrednih pogodb, z naslednjo vsebino: 

"Občina Ruše ima namen podaljšati pogodbe o uporabi prostorov, ki jim poteče pogodbeno razmerje s 31.12.2017, in sicer:

- poslovni prostor (št. 3, 4, 6, 7 8), lociran v Domu krajanov Smolnik,

- poslovni prostor (št. 2, 3, 4, 5, 6), lociran v objektu Centra interesnih dejavnosti Ruše."