Namera za prodajo premičnine - VOLKSWAGEN TRANSPORTER, letnik 2000 (nevozen)

Prodaja premičnega premoženja se v skladu s področno zakonodajo opravi na podlagi neposredne pogodbe. Zainteresirani za nakup premičnega premoženja lahko podajo Izjavo o sprejemu ponudbe za odkup stvarnega premoženja Občine Ruše na obrazcu, ki je priloga te ponudbe do 15. 3. 2017. Izjavo oddajo osebno v vložišču Občine Ruše ali pošljejo priporočeno po pošti.