Novi v. d. direktor Občinske uprave Občine Ruše

Dušan Lahe, univ. dipl. ekonomist je s 1. 1. 2018 prevzel naloge vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave.

Župan Občine Ruše, Uroš Razpet, je Dušana Laheta na to mesto imenoval, potem, ko je dosedanja direktorica občinske uprave, mag. Karin Jurše, z 31. 12. 2018, na lastno željo zaključila z delom direktorice občinske uprave.

Dušan Lahe je do sedaj opravljal vodstvene naloge v gospodarskih družbah doma in v tujini.

Glavne naloge v. d. direktorja občinske uprave bo izvedba glavnih nalog oziroma investicij določenih s proračunom za leto 2018, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 18. redni seji, dne 20. 12. 2017. Glavne investicije predvidene v proračunu na za leto 2018 so obnova Doma kulture v Rušah, ureditev trga v Bistrici ob Dravi, prenova vežice na pokopališču, gradnja kolesarske poti proti Mariboru (sofinanciranje države), ureditev tribun na stadionu NK Pohorje (ob sredstvih Fundacije za šport), pripravo dokumentacije in izbiro koncesionarja za čiščenje odpadnih voda v občini.