OBČINA NE BO NADALJEVALA SODNIH POSTOPKOV PREJŠNJEGA VODSTVA IN S TEM TROŠILA JAVNA SREDSTVA ZA ODVETNIŠKE STORITVE

Občina Ruše je umaknila obtožnico zoper Bojano Muršič, ki jo je sprožilo prejšnje vodstvo občine v zadevi nakupa flisov, kljub temu, da je leta 2017 tožilec umaknil zahtevo za preiskavo. Občina ne bo nadaljevala sodnih postopkov prejšnjega vodstva občine in še naprej trošila javna sredstva za odvetniške storitve.

Novo vodstvo Občine Ruše ne bo nadaljevalo sodnega postopka proti Bojani Muršič, ki ga je sprožilo prejšnje vodstvo občine v zadevi nakupa flisov, kljub temu, da je leta 2017 tožilec umaknil zahtevo za preiskavo. 

Sredstva, ki so bila predmet spora so bila občini vrnjena in s tem občina ni bila oškodovana. Tožilstvo tudi ni sprožilo predkazenskega postopka.

 

Občina Ruše se danes ne bo ukvarjala s tožbami prejšnjega vodstva in še naprej trošila sredstva za odvetniške storitve, še posebej zato, ker je pristojno sodišče že marca 2017 zaključilo z zadevo.