Javni razpis za socialno varstveno storitev socialnega servisa - rok podaljšan do do 31. 8. 2018 do 12. ure

Občina Ruše je pripravila javni razpis za socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Za ta namen so v proračunu zagotovljena sredstva za pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba in sicer za največ 50 oseb v višini do največ 25 EUR na mesec.

Razpis je dosegljiv na: https://ruse.si/za-podjetnike/javni-razpisi-in-narocila/

Rok za predložitev vlog je podaljšan do 31. 8. 2018 do 12. ure.

Upravičenci do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe bodo izbrani na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje prispelih vlog, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Na ta način bo lahko občina svojim občanom omogočila bolj varno in kakovostno bivanje na njihovem domu, s tem pa se odloži tudi odhod v institucionalno varstvo. Storitev bo koristniku omogočila samostojno in varno življenje, njegove svojce pa razbremenila vsakodnevne skrbi.

Se sprašujete kaj je E-oskrba?

E-oskrba je storitev za starejše, da ti v svojem domu lahko čim dlje živijo kakovostno življenje, komunikacijski del pa jim omogoča, da če potrebujejo pomoč, to v čim krajšem času tudi dobijo.

Bistveni del omenjene storitve, lahko bi dejali tudi najpomembnejši, je asistenčni center, ki deluje 24 ur na dan. Nadzorovana oseba, pri čemer je njena zasebnost varovana, lahko s pritiskom na tipko naprave ali na tipko zapestnice (obeska), ki jo ima ves čas pri sebi, sproži klic na pomoč. Pomagata pa že tudi nasvet, ali pogovor z nekom, če želite.

Poleg centra so v takšnih primerih obveščeni tudi svojci, ki dobijo obvestilo o morebitni težavi na svojem mobilnem telefonu. Poleg naprave na gumb lahko izberete vodoodporno zapestnico, ki jo lahko nosimo tudi kot obesek okoli vratu, je dovolj pametna, da zazna padec osebe in samodejno sproži klic. Če ima oseba pametni telefon pri sebi, deluje tudi izven doma, na primer na sprehodu. Del storitve pa so lahko tudi tipala zaznavanja gibanja v stanovanju, ki prav tako zaznavajo neljube dogodke. Ne zaznajo na primer padca, temveč nenormalno situacijo.

Storitev E-oskrba je torej napredna rešitev, ki se enostavno, brez večjih vlaganj ter posegov prilagaja potrebam uporabnika ter njegovemu bivališču. Učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi, bolnikov po težjih operativnih posegih in oseb z demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem domu. 24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacijo pomoči.