Občina Ruše spodbuja delovanje društev

Občina Ruše spodbuja delovanje društev

Društva v naši občini delujejo na različnih področjih. Za lažje delovanje jim občina daje podporo s sofinanciranjem programov in projektov, saj želimo s tem vzpodbuditi društveno dejavnost in društvom omogočiti ugodne pogoje za delovanje. Gre za sofinanciranje dejavnosti društev iz področja dejavnosti otrok in mladine, sociale, športa, kulturnih društev, dejavnosti upokojencev in drugih.

Občina financira predvsem programe in projekte, ki so v interesu prebivalcev in so v splošno korist lokalne skupnosti. Financiranje poteka neposredno ali preko javnih razpisov.

Do zdaj so se že zaključili javni razpisi na področju kulture, športa in posebnih skupin, v teku so javni razpisi za: donatorska sredstva, ki se zaključi 10. 11. 2019, sofinanciranje prostočasnih in ustvarjalnih aktivnosti za otroke, ki se zaključi 7. 6. 2019 ob 12. uri ter javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa, ki se zaključi 30. 11. 2019. V bližnji prihodnosti predvidevamo izpeljati razpis za medgeneracijski center, ter v mesecu avgustu javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študentom za prihodnje šolsko oz. študijsko leto. O uspešnosti in višini sredstev bodo društva pisno obveščena, porabljena pa morajo biti do konca koledarskega leta.

Naj za lažjo predstavo navedemo, da je za društva v proračunu v letu 2019 namenjenih 345.043,00 EUR.

Razpisi za financiranje društev so bili vezani na sprejem proračuna in so bili objavljeni nekoliko kasneje, kot je to običajno. Kot je znano, smo v Občini Ruše želeli sprejeti realen proračun, ki bo po vseh postavkah deloval tudi v praksi. Zato se društvom za kasnejšo razdelitev sredstev opravičujemo. Odločitev o začasnih finančnih sofinanciranjih društev nismo sprejeli, ker bi lahko potrjen proračun bil drugačen od načrtovanega in bi društvom, ki bi na začasnih shemah načrtovali svoje aktivnosti, povzročil škodo. Ob tej priložnosti naj omenimo, da bomo v sodelovanju z društvi in preostalimi deležniki prilagodili pravilnike, ki bodo olajšali financiranje društev v naši občini.

V prihodnje želimo, da se v delovanje društev vključi čim več mladih in otrok. Spodbujali bomo medgeneracijska društva ter nagrajevali društva z dolgoletno in uspešno tradicijo delovanja. Spodbujali bomo tista športna društva, ki dosegajo vidne rezultate in tista športna društva s profesionalnimi športniki.

Vsem aktivnim društvom, ki prispevajo k boljšemu vzdušju v našem življenjskem okolju, se zahvaljujemo. Zagotovo dajejo izjemen pomen pri nadaljnjem razvoju naše lokalne skupnosti, medsebojni povezanosti in sodelovanju občank in občanov.