OBČINA RUŠE UVEDLA POSEBNO TELEFONSKO ŠTEVILKO ZA SERVIS OBČANOM

 

Občina Ruše je uvedla posebno številko 080 23 07, na kateri lahko občani pridobijo informacije, prijavijo okvare ali podajo predlog za izboljšanje bivanja v kraju.

S posebno telefonsko številko želimo biti stalno na voljo občanom, hitro urediti potrebno ter tako dvigniti kvaliteto bivanja v Občini Ruše.

Posebna telefonska številka se bo uporabljala tudi v primeru naravnih nesreč in intervencij Civilne zaščite in gasilcev oz. kriznega centra, ki je v teh razmerah organiziran v prostorih režijskega obrata občine.

V delovnem času občinske uprave, vsak delovnik med 08:00 in 15:00, v sredo med 08:00 do 16:30 bomo na voljo neposredno, izven delovnega časa bo na voljo odzivnik.