OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2020

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNorg) in Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše (UGSO, št. 6/15), Občina Ruše objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2020

Datum objave: 17. 1. 2020

 

Rok za prijavo: 17. 2. 2020

 

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija:

 

Splošni del

Vzorec pogodbe

Navodila

Obrazec prijave

Obrazec poročila