OBVESTILO

V občini Ruše razmišljamo o skupni prihodnosti, v ta namen bomo celovito pristopili k oblikovanju vizije in strategije (VIS) razvoja občine do leta 2030, ker prihodnost najlažje predvidimo tako, da jo sami ustvarjamo, Vas vabimo k sodelovanju!

VABIMO VAS NA DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA »VIS RUŠE«, KI BO

V PONEDELJEK, 9. 9. 2019 OB 18.00 URI,

V TOREK, 17. 9. 2019 OB 18.00 URI,

V SREDO, 18. 9. 2019 OB 18.00 URI,

V DOMU KULTURE RUŠE, FALSKA CESTA 24, RUŠE.

Delavnico bo vodil strokovnjak za razvoj podeželja, mag. Bojan Mažgon, po metodi projekta »VIS» s katerim želimo v naslednjih 6 mesecih priti do vizije in strategije razvoja občine, ki bo temeljila na vrednotah naših prebivalcev.

Gre za delavnice, s katerimi želijo izvajalci pridobiti informacije in videnje občanov o razvoju občine v prihodnje na petih področjih oz. stebrih razvoja občine: gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje in kakovost življenja.

Delavnica bo trajala približno 2 uri.

V istem času med 10. in 20. septembrom 2019, bo potekala tudi raziskava javnega mnenja pri naključno izbranih občanih. V ta namen lahko pričakujete, da Vas bodo sodelavci v projektu obiskali na domu ali ustavili na javnih mestih v Občini Ruše.

Prosimo za sodelovanje v projektu, od katerega pričakujemo, da bo poenotil naše cilje in vizijo za prihodnost.

Končni dokument »VIS Ruše« – vizija razvoja občine na podlagi vrednot občanov, bomo javnosti predstavili po zaključku projekta.

Vaša prisotnost bo prispevala pomemben delež k nastajanju oziroma dopolnjevanju vizije in strategije razvoja Občine Ruše!

Prosimo, da izberete termin, ki vam ustreza in potrdite svojo udeležbo na tel.: 02 671 93 37 ali na e-mail: truda.vene@ruse.si

Vljudno vabljeni!