Obvestilo izvajalcem prevoznih storitev

Izvajalce prevoznih storitev opozarjamo, da v času odjuge za prevoz hlodov iz pohorskih gozdov upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo ob občinskih cestah (lokalnih, javnih in gozdnih), ki prepoveduje promet za vozila z večjo osno obremenitvijo od določene (6t).  

 Prav tako opozarjamo, da ste v primeru prekoračitve osne obremenitve lahko kaznovani v skladu z določili 30. oz. 31. člena Zakona o cestah, kjer so kazni predpisane v razponu do 3.000,00 €.

 Prepoved vožnje za vozila z osno obremenitvijo, ki presega 6 ton, velja od 28.12.2017 od 13. ure do preklica.

 

Občina Ruše