Obvestilo: Javna dela v letu 2018 - naročnik Občina Ruše