OBVESTILO KORONAVIRUS - 17. 3. 2020

Spoštovani,

na nas se obračajo zaposleni v gospodarskih družbah v Občini Ruše. Zaskrbljeni so zaradi morebitne širitve koronavirusa znotraj organizacij. Zaradi navedenega in zaradi preprečevanja morebitne širitve virusa med delavci, vas pozivamo:

- da dosledno upoštevate Navodila za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS- CoV-2, ki  jih objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje,

- pozovite delavce, da v kolikor niso povsem zdravi, naj ostanejo doma in s tem omejijo možnost širitve okužbe med ostalimi zaposlenimi,

- v kolikor nekdo kaže znake okužbe, ga nemudoma izolirajte ter se po telefonu posvetujte z zdravstveno službo ter upoštevajte nadaljnja navodila,

- po potrebi zagotovite uporabo zaščitnih mask in drugih zaščitnih sredstev,

- redno čistite in po potrebi razkužujte površine,

- v primeru potrjene okužbe znotraj organizacije, naročite dekontaminacijo prostora,

-omogočite redno zračenje prostorov,

- delavcem omogočite delo od doma,

- upoštevajte priporočljivo razdaljo med ljudmi (1,5 m),

- zaposleni naj imajo na razpolago dovolj mila, tople vode ter po potrebi razkužil.

Hvala ker dosledno upoštevate vsa objavljena navodila ter uvajate ukrepe znotraj organizacij ter s pripomorete k manjšemu tveganju za okužbo ter zmanjšujete možnost širitve koronavirusa med zaposlenimi.

 

S spoštovanjem.

 

Urška Repolusk

Županja

Gregor Krofič

Poveljnik Civilne zaščite Občine Ruše