Obvestilo Krajevne organizacije Rdečega križa Ruše

Dne 14. decembra v popoldanskih urah je požar uničil gospodarski objekt in poškodoval bivalne prostore v stanovanjski hiši na Bezeni. Stanovanjski prostori so deloma uničeni in neuporabni za bivanje ter potrebni obnove.

Družina, ki je utrpela nesrečo šteje štiri člane, dva sta šoloobvezna otroka.

Za pomoč družini je Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor odprl poseben podračun, na katerem se bodo zbirala sredstva donacij za obnovo stanovanjskega objekta in nabavo potrebne opreme ter pripomočkov, ki so bili uničeni v požaru.

Številka transakcijskega račune je 0451 5000 0397 432, sklic 50768, odprt pri NKBM d.d.

Podjetja in posameznike prosimo, da v tem predprazničnem času s svojimi denarnimi prispevki pomagajo prizadeti družini in jim tako olajšajo stisko ob novoletnih praznikih.

 

Maribor, 17. december 2018

 

Rdeči križ Slovenije

Območno združenje Maribor

Krajevna organizacija Rdečega križa Ruše