Obvestilo Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanja narave

Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave bo v letu 2019 vsako tretjo sredo v mesecu od 13.30 do 15.30 ure v sejni sobi Režijskega obrata Občine Ruše na Mariborski cesti 3 v Rušah odgovarjal na vprašanja občanov, povezana z nalogami, ki jih urad izvaja:

·       varstvo zraka

·       varstvo površinskih in podzemnih voda

·       varstvo pred hrupom in izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom za javne prireditve na prostem

·       ohranjanje narave

·       informiranje javnosti

 

Veseli bomo tudi pobud, predlogov, sugestij in razmišljanj o okoljevarstvenih temah.

Občane prosimo, če lahko svoja vprašanja predhodno pošljejo na naslov: info.okolje@maribor.si