Obvestilo o nadaljevanju del - Košeninova, Dolinškova in Ul. Pohorskega bataljona