Obvestilo o novem upravniku občinskih najemnih stanovanj in večstanovanjskih objektov v večinski lasti Občine Ruše ter ZD Ruše

Obveščamo vas, da ima Občina Ruše za obdobje 2 let in sicer od 1. 8. 2019 dalje, izbranega novega upravnika občinskih stanovanj in večstanovanjskih objektov v večinski lasti Občine Ruše ter ZD Ruše.

Novi upravnik je Stanovanjsko podjetje d.o.o., OB SUHI 19, 2390 RAVNE. Kontakt Tel.: 031 609 596, upravnica ga. Laura Sagadin (laura.sagadin@sp-ravne.si)

Obvestilo - novi upravnik občinskih stanovanj