OBVESTILO O RAZPISU ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE

Javni zavod Študentski dom Ljubljana objavlja razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih