Obvestilo o sprejetem proračunu Občine Ruše za leto 2019