OBVESTILO O URADNIH URAH SKUPNE OBČINSKE UPRAVE VARSTVA OKOLJA

Spoštovani občani, pravne osebe in ostala zainteresirana javnost.

 

Obveščamo vas, da bodo v sredo, 19.2.2020, med 15 in 17 uro, v prostorih Režijskega obrata Občine Ruše, na Mariborski cesti 3 v Rušah,  potekale uradne ure Skupne službe varstva okolja SOU Maribor.

Uradne ure bodo nadalje potekale vsako tretjo sredo v mesecu.

Med naloge skupne občinske uprave varstva okolja sodijo:

 

-    podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja,

-    priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave,

-    informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave ter v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,

-    strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,

-    druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

 

Vljudno vabljeni k obisku. 

V kolikor imate s področja okolja (npr. varstvo zraka, varstvo voda, varstvo pred hrupom, ohranjanje narave, ravnanje z odpadki…) kakršnokoli vprašanje, ga lahko posredujete na elektronski naslov info.okolje@maribor.si,  na SSVO pa bodo pripravili ustrezen odgovor ali vas povabili na razgovor v času uradnih ur.


Občinska uprava Občine Ruše