Obvestilo o uradnih urah Skupne občinske uprave varstva okolja

Spoštovani občani, pravne osebe in ostala zainteresirana javnost.

Obveščamo vas, da bodo v sredo, 16. 9. 2020, med 15. in 17. uro, v sejni sobi Režijskega obrata Občine Ruše, na Mariborski cesti 3 v Rušah, potekale uradne ure Skupne službe varstva okolja SOU Maribor.

Uradne ure bodo nadalje potekale vsako tretjo sredo v mesecu.

Med naloge skupne občinske uprave varstva okolja sodijo:

  • podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja,
  • priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
  • informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave ter v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,
  • strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,
  • druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

Vljudno vabljeni k obisku.

V kolikor imate s področja okolja (npr. varstvo zraka, varstvo voda, varstvo pred hrupom, ohranjanje narave, ravnanje z odpadki…) kakršnokoli vprašanje, ga lahko posredujete na elektronski naslov info.okolje@maribor.si, na SSVO pa bodo pripravili ustrezen odgovor ali vas povabili na razgovor v času uradnih ur.