OBVESTILO - Potek 9. redne seje OSOR, 28. 5. 2020

Potek 9. redne seje OSOR, 28. 5. 2020 - obvestilo 

Danes, 28. 5. 2020, bo potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine Ruše. V sled Odloku o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2, ki se začne uporabljati šele 31. 5. 2020 in še vedno veljavnimi določenimi ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije, bo današnja seja potekala skladno s priporočili pristojnih institucij.

Na seji bo za povabljene udeležence poskrbljena ustrezna varnostna razdalja, razkuževanje rok in maske. Zaradi omejenih prostorskih kapacitet in spoštovanja priporočil stroke ter ukrepov vlade, bo seja za javnost zaprta.

Z željo celovitega informiranja javnosti o poteku seje bo Občina Ruše zagotovila snemanje seje in objavo video posnetka po seji.