OBVESTILO ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE RUŠE, 14.3.2020

V Občini Ruše trenutno še nismo zaznali primera okužbe z virusom COVID-19, javne in zasebne ustanove na območju Občine Ruše pa že delujejo v skladu z navodili NIJZ ter štaba Civilne zaščite Republike Slovenije.

 

Za ta namen se je štab Civilne zaščite Občine Ruše tudi sestal in pripravil preventivni načrt za delovanje v primeru izbruha virusa na našem območju.

 

POZIV OBČANOM:

•      pogosto si umivajte roke (voda in milo), v kolikor to ni mogoče si roke razkužujte z namenskim razkužilom za roke;

•      omejite telesne stike – brez rokovanja in trepljanja, imejte tudi varnostno razdaljo (min 1,5 metra);

•      omejite svoje gibanje v večjih skupinah;

•      uporaba otroških igral v večjih skupinah ni priporočena;

•      omejite obiske trgovin in drugih javnih prostorov;

•      nakup potrebščin opravite v večjih časovnih razmikih ter se v trgovini ne zadržujte predolgo;

•      če sumite obolenje s koronavirusom POKLIČITE svojega OSEBNEGA oz. dežurnega zdravnika. NE KLIČITE na številko za klic v sili 112, glede vprašanj ali suma koronavirusa. Številka je zgolj za NUJNE interventne zadeve;

•      informacije o koronavirusu dobite na brezplačni telefonski številki 080 14 04;

•      gostinskim obratom priporočamo spremembo urnika oz. prilagojeno poslovanju z zmanjšanim številom obiskovalcev;

•      žalne in pogrebne slovesnosti potekajo v ožjem družinskem krogu.

V primeru, da občan zboli in ostane v domači oskrbi, naj za obolelega najprej poskrbijo svojci. V primeru, da oboleli ne bo imel možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi najnujnejšimi zadevami, objavljamo OBČINSKO tel. št. 051 628 948, kamor pokličete za dostavo le-teh.

Civilna zaščita Občine Ruše v času razglašene epidemije virusa COVID-19, poziva občane, mlajše od 40 let, zdrave in brez bolezenskih znakov, ki so pripravljeni prostovoljno pomagati pri oskrbi obolelih z najnujnejšimi potrebščinami (do doma), da izpolnijo spletni obrazecSvojo pripravljenost za sodelovanje in pomoč lahko sporočite tudi na tel št. 051 628 948.

Pozivamo vse občane, da se dosledno držijo navodil, ki so podana s strani NIJZ, ter civilne zaščite na državni in občinski ravni!