Odpadki ne sodijo pred vrata zbirnega centra

Pred zbirnim centrom srečujemo prizore prepuščanja odpadkov pred njegovimi zaprtimi vrati. Gre za nedopustno ravnanje. Vljudno prosimo vse občane, da upoštevate izredne ukrepe, med katerimi je tudi zaprtje zbirnega centra in tako onemogočena predaja odpadkov v zbirnem centru. Takšna ravnanja kažejo na nespoštovanje naših zaposlenih, ki v teh dneh opravljajo redni odvoz odpadkov v izrednih pogojih in jim s takšnim ravnanjem povzročamo dodatne obremenitve. Dokažimo, da zmoremo biti solidarni, kot se to v tem času izkazuje tudi na drugih področjih življenja.

 

Trenutno je v Sloveniji še zmeraj razglašena epidemija, prav tako pristojne inštitucije, predvsem Nacionalni inštitut za javno zdravje, opozarjajo, da moramo ukrepe spoštovati. Zbirne centre bomo odprli takoj, ko bomo ocenili, da je tveganje za prenos okužb majhen oz. ko bodo pristojne institucije izdale tovrstna priporočila. V kolikor bi se stanje izboljšalo bomo zbirne centre odprli v omejenem obsegu. O njegovem odprtju boste obveščeni.

 

Ker si ne želimo dodatnih obremenitev okolja vas prosimo, da odpadke, ki so predvideni za oddajo na zbirnem centru do njegovega odprtja hranite doma.

 

 

Sedaj imamo priložnost, da vsi skupaj dokažemo, da zmoremo biti odgovorni!