Odredba o preklicu Odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa