Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora (EUP) RU04 v naselju Smolnik – gradivo za pridobivanje mnenj po 111. členu ZUreP-2.