Podaljšan rok za predložitev vlog na Javni razpis za subvencioniranje varstvene storitve socialnega varstva v Občini Ruše za leto 2018

Obveščamo vas, da se rok za predložitev vlog na Javni razpis za subvencioniranje varstvene storitve socialnega varstva v Občini Ruše za leto 2018 številka: 007-0003/2018 podaljša do

torka, 20. 11. 2018 do 12.ure.

Besedilo razpisa ter razpisna dokumentacija – vloga z obrazci - ostajajo nespremenjeni.