Podaljšanje roka za oddajo predlogov za projekt participatornega proračuna

Rok za oddajo predlogov za projekt participatornega proračuna podaljšan do 15. 8. 2020.

Občanke in občani, s stalnim bivališčem v Občini Ruše, ki so dopolnili 18 let, lahko oddajo projektni predlog na obrazcu, kateri je objavljen na občinski spletni strani, dostopen na sedežu občine in pri predstavnikih krajevnih odborov. Izpolnjen obrazec pošljejo po pošti na naslov: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali ga oddajo v vložišču Občine Ruše, v času uradnih ur, najkasneje do 15. 8. 2020.

 

Obrazec na povezavi: https://ruse.si/za-obcane/obrazci/