POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE RUŠE

Lokalne volitve 2018