Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest - referendum II. tir