Pogovor z županjo o izgradnji Doma starostnikov v Rušah – izjava za javnost

Županja Občine Ruše, Urška Repolusk, je z namenom seznanitve z aktivnostmi in planiranim projektom izgradnje doma starejših v Občini Ruše izvedla pogovor z občankami in občani, v torek, 30. junija 2020, ob 18. uri, v Domu kulture Ruše.

Občanke in občani so se pogovora udeležili z velikim zanimanjem, kar nakazuje na interes vseh k rešitvi vprašanja izgradnje doma starostnikov v Rušah.

Županja je uvodoma predstavila aktivnosti glede izgradnje doma starejših v Rušah, ki so potekale v zadnjih dvajsetih letih. Izpostavila je, da je v letu 2019 vodstvo Občine Ruše aktivno pristopilo k iskanju potencialnih investitorjev za izgradnjo doma starostnikov v Rušah ter pritegnilo tri potencialne investitorje. Slednje je bila tema obravnave tudi na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Ruše, na kateri je občinski svet pooblastil županjo za podpis izjave občine, da se strinja z namero kateregakoli ponudnika za opravljanje institucionalnega varstva na obrazcu, ki bo del razpisne dokumentacije javnega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše.

Ministrstvo je namreč 19. junija 2020 objavilo javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše in sicer za okvirno 1100 mest na območju Republike Slovenije. Slednje ponuja možnost izgradnje doma starostnikov v Rušah zasebnemu investitorju s podelitvijo koncesije.

V teku je tudi sprejetje Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19, ki zajema pomembne investicije usmerjene v regionalni razvoj in izgradnjo domov za starostnike. V ta namen je v letu 2021 predvidenih nad 5 milijonov evrov, v 2022 pa nad 25 milijonov evrov. Vendar trenutno državni proračun za leti 2020 in 2021 teh sredstev še ne vsebuje in zato ni mogoče zagotoviti, da bodo sredstva za izgradnjo javnih domov zagotovljena.

V sled pridobitve jasnejših informacij o možnosti izgradnje javnega doma za starostnike v Rušah se je županja Občine Ruše v torek, 30. junija 2020, sestala s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predstavniki ministrstva so podali informacije o načrtovanih investicijah v izgradnjo domov za starostnike v naslednjih letih. Županja jim je predstavila problematiko izgradnje doma starostnikov v Rušah. Izpostavljeno je bilo, da je Občina Ruše med prioritetnimi na seznamu za izgradnjo doma starostnikov, vendar sredstva za izgradnjo javnih domov v proračunu trenutno niso zagotovljena. Zagotovljeno tudi ni, da bi sredstva za izgradnjo domov za starostnike pridobili iz evropskih sredstev.

O vsem navedenem je županja seznanila prisotne občanke in občane na pogovoru 30. junija 2020. Po predstavitvi županje je potekala odprta razprava prisotnih v duhu prednosti in slabosti izgradnje javnega in zasebnega doma.

Vodstvo Občine Ruše si bo še naprej prizadevalo za pridobitev doma starostnikov v Rušah in podprlo kateregakoli ponudnika za opravljanje institucionalnega varstva. Zavzemali se bomo za izgradnjo javnega doma starostnikov, vendar kot rešitev sprejmemo tudi možnost izgradnje doma starostnikov zasebnega investitorja s podelitvijo koncesije.