Ponudbe in promocijsko gradivo Športnega društva Ruše

Športno društvo Ruše predstavlja in vabi

Spletna stran Društvo: www.sd-ruse.si
Spletna stran Gimnastika: www.sd-ruse.si/gimnastika
Facebook stran Dvorana: www.facebook.com/SportnaDvoranaRuse
Facebook stran Gimnastika: www.facebook.com/gimnastika.ruse