Poročilo MEEL O POŽARU dne 14. 6. 2019

Dne 14. 6. 2019 je bil ob 5:27 aktiviram MEEL zaradi požara na odlagališču TDR Ruše.

Ekipa KE-BI 6 je prišla na lokacije ob 8:10.

Po ogledu situacije in razgovoru z vodjo intervenicije g. Štegrom je ekipa MEEL najprej preverjala koncentracije zdravju nevarnih plinov na lokaciji požara in bližnji okolici.

Merili smo koncentracije CO, CO2, O2, H2S in TOC.

Na lokaciji požara, kjer je bilo opazno izhajanje dima/pare iz telesa odlagališča, smo zaznali:

- do 200 ppm CO,

- pod 1 vol. % CO2, 

- 19,5 vol. % O2,

- do 5 ppm H2S,

- do 500 ppm TOC.

V bližnji okolici požara nismo detektirali nobenega od merjanih plinov, razen TOC, ki je bil v območju 5-15 ppm.

Ocenili smo, da tako stanje ne predstavlja akutnega tveganja za zdravje ljudi, zato nismo vodji intervencije predlagali posebnih intervencijskih ukrepov (npr. evakuacije).

Ekipa MEEL je na lokaciji požara odvzela tudi vzorec zraka na aktivno oglje, vzorec zraka v alkalno absorpcijsko raztopino, vzorec mešanice požarne in izcedne vode ter vzorec odpadka, ki je odložen na odlagališču.

Vsi vzorci so v laboratoriju na preiskavah.

Iz narave odloženega materiala domnevamo, da bo šlo za dlje časa trajajoči požar, ki ga bodo gasilci obvladovali in ne pričakujemo akutnih tveganj.

Emil Žerjal in Robert Ferlinc

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Center za okolje in zdravje

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1

2000 Maribor