POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2019 - VODOVOD LOBNICA