Poročilo o sodelovanju javnosti - Odlok o pokopališkem redu v Občini Ruše