Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta

Poročilo o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta - Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ruše