POROČILO O SODELOVANJU JAVNOSTI PRI PRIPRAVI SPLOŠNEGA AKTA

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju občine Ruše