Povabilo

V Občini Ruše bomo v proračunskem letu 2018 sofinancirali izbrane projekte ustvarjalnih in rekreativnih aktivnosti za otroke in mladino od 5. do 18. leta, ki se bodo odvijale v času:

-        zimskih počitnic (26.2.- 2.3.2018),

-        prvomajskih počitnic (27.4. – 2.5.2018),

-        poletnih počitnic (26.6. – 31.8.2018),

-        jesenskih počitnic (30.10. – 3.11.2018),

-        novoletnih počitnic (24.12.2018 – 2.1.2019). 

Da bi razpis izpeljali ciljno in čim bolj racionalno načrtovali vsebine in možnosti izvedbe vabimo društva, pravne in fizične osebe (ni nujno, da so iz območja Občine Ruše), ki imajo izkušnje pri delu z otroki in mladimi, da podajo zanimive idejne predloge tovrstnih vsebin s kratkim opisom izvedbe ter okvirno oceno vrednosti projekta. Pri predlogih navedite, kdaj časovno bi se aktivnosti izvajale in za katero starostno skupino so predlagane vsebine predvidene.

Rok za oddajo predlogov je  ponedeljek, 9. 10. 2017 do 12.00 ure. Predloge pošljite na e-naslov: truda.vene@ruse.si

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!