Poziv društvom, organizacijam in posameznikom, ki delujejo na območju Občine Ruše, k sodelovanju pri organizaciji Občinskega praznika Občine Ruše 2017

Rok za prijavo 15. 5. 2017.