Poziv javnosti k javni obravnavi predloga Odloka o pokopališkem redu v Občini Ruše in predloga Odloka o o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše

Občina Ruše je pripravila predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Ruše in

predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše

 

Na predloga odlokov lahko podate svoje pripombe, in sicer do vključno 4. septembra 2018, na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali na elektronski naslov obcina@ruse.si

 

 

Odlok o pokopališkem redu - druga obravnava

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ruše - druga obravnava

obcina@ruse.si