Poziv javnosti k javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ruše

 

Občina Ruše je pripravila predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ruše.

Na predlog odloka lahko podate svoje pripombe, in sicer do vključno 12. oktobra 2018, na naslov Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše ali na elektronski naslov urad.zupana@ruse.si.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ruše