POZIV OBČANOM K PRAVILNEMU NAČINU KURJENJA V PEČEH NA LESNA GORIVA IN OMEJEVANJU OSTALIH AKTIVNOSTI, KI SLABŠAJO KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

Spoštovani občani, občanke, ostali lastniki nepremičnin v Občini Ruše.

 

V začetku kurilne sezone se v Občini Ruše ponovno soočamo s slabšo kvaliteto zraka, ki je posledica emisij pri izgorevanju lesa iz kurilnih naprav v gospodinjstvih in nekaterih aktivnosti na prostem (kurjenje suhe trave, odpadnega obreza, ognjemeti ipd).

 

Nekatera območja so zaradi lege ali koncentracije peči na lesna goriva še posebej obremenjena.

 

V teh območjih bomo prebivalce in lastnike nepremičnin v prihodnje pisno obveščali o pravilnem načinu kurjenja, pomenom ustreznosti kurilnih naprav, izbora primernih lesnih goriv ter ostalimi dejavniki, ki vplivajo na stanje zunanjega zraka.

 

S prispevkom v prilogi, ki so ga pripravili na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave, vas želimo seznaniti s pravilnimi pristopi pri kurjenju, pokazatelji pravilnega kurjenja ter posledicami nepravilnega kurjenja in ostalih aktivnosti, ki slabšajo kakovost zunanjega zraka.

 

http://okolje.maribor.si/okolje/novice/novica/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=735&cHash=49ba05b38f4be25c280615571ea4b318.