Poziv za podajo predlogov kandidatov - svet zavoda CEZAM